Telefon : (+90) 312 911 45 60 E-posta: info@kapitta.com

Hizmetlerimiz

Danışmanlık

KAPİTTA Bilişim KEYPS ve İNEMPS yazılımları ile ön lisans, lisans ve uzmanlık eğitimlerine kalite ve yeterlilik odaklı, ölçülebilir ve paylaşılabilir; bütüncül bir bakış açısı getirmektedir.

KEYPS yazılımı ile gerçekleştirilen danışmanlık süreci; UTEAK, Bologna ve Uzmanlık Derneklerinin Yeterlik Kurullarının Akreditasyon süreçlerine yönelik danışmanlık içerir.

Kurumumuz, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında görülen boşlukların ve sorunların giderilmesine yönelik yazılım, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmüş ve kurulduğu günden bu yana çok sayıda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiştir.

Üniversiteler akredite olarak eğitim süresince öğrenci ve eğiticinin verimliğini artırır. Verilen eğitimin belirlenen standartlara uyumlu bir müfredat ile gerçeklemesini, eğitim sürecinin doğru ve objektif ölçme değerlendirme araçları ile değerlendirilmesini sağlar.


KAPİTTA eğitim kurumlarına aşağıdaki başlıklarda danışmanlık vermektedir:

 • Organizasyon Yapısı ve İş Tanımları
 • Stratejik Eğitim Planlaması
 • Müfredat Hazırlığı ve Takibi
 • Müfredat Değerlendirme ve Düzenleme
 • Eğitim Kaynakları Yönetimi
 • Akreditasyon Danışmanlığı
 • Akademik Danışmanlık Takibi

Bizi neden tercih etmelisiniz:

 • Kurumların amaç ve hedefleri doğrultusunda hareket eden, ihtiyaca özel esnek yaklaşım
 • Sonuç odaklı çalışma anlayışı
 • Dünya standartlarına ve literatüre uygun düzenlenmiş süreç
 • "Kaliteli eğitim, yetkin insan" mottosunu merkeze almış hizmet anlayışı

Ücretsiz Deneme Sürümü

Bizimle iletişime geçiniz.
Telefon: 0545 374 0 374 / 0545 374 9 374
E-posta: info@kapitta.com